Chcę zawiesić działalnośc gospodarczą. Czy mogę zarejestrować się w Urzędzie pracy?

autor: ~ 2011-05-24 23:46:49   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-05-25 00:13:27   
0
Tak. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozwala obecnie osobie samozatrudnionej z dnia na dzień na zawieszenie działalności i rejestrację w urzędzie pracy  jako bezrobotny. Samozatrudnionemu którzy zawiesi działalność przysługuje zasiłek tak jak innym bezrobotnym. Jednak aby otrzymać pieniądze trzeba jednak spełnić warunki określone w ustawie - przepracować co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź