Ile wynosi macierzyński w 2012?

autor: Michał 2011-12-16 00:03:34   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-14 08:15:50   
0
Nie wiem czy tutaj chodziło o to, ile trwa, czy ile się dostaje pieniędzy, więc oppiszę jedno i drugie.
Prado do  zasiłku macierzyńskiego na czas urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowo do urlopu macierzyńskiego
ma się na 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie jednego porodu,
31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci w jednym porodzie,
a także 33 tygodnie w przypadku urodzenia trójki dzieci w jednym porodzie. Co do pieniędzy zaś, to
macierzyński wynosi 100 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia albo też przychodu (dla osób nie będących pracownikami) za okres ostatnich 12 miesięcy.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-22 22:12:54   
0
Coś nieaktualne dane podajesz, W 2012 roku w  przypadku urodzenia jednego dziecka: urlop macierzyński podstawowy wynosi 20 tygodni  Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego 4 tygodnie. W przypadku liczenia wymiaru urlopu macierzyńskiego  tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie urlop macierzyński podstawowy: 31 tygodni ,  dodatkowy - 6 tygodni.
Jeśli chodzi o wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi on 100 % wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej , zasiłek macierzyński jest ustalony od przychodu, który został zadeklarowany w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS.   Wynika tak z art. 3 ustawy zasiłkowej,  - przychód, oznacza  cytuję ustawę kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla pracowników podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli pracownik pracuje krócej niż 12 m-cy  do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące pracy
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-08 01:53:10   
0
najlepiej gdy już jesteś w ciąży dogadać się z pracodawcą niech opłaca wieksze składki  zus wtedy więcej kasy będzie na macierzyńskim
dodaj komentarz


autor: gość 2012-12-05 14:14:16   
0
Mam takie pytanie! Mam umowe do końca grudnia aktualnie od 31.08.2012 jestem na macierzyńskim; Będąc posiadaczem gospodarstwa rolnego ile pieniędzy mi przysługuje czy może, się ktoś orientuje? Wielkie dzięki z góry!!!
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź