Ile za nadgodziny w 2012 roku?

autor: Michał 2011-12-27 01:43:52   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-06 01:04:08   
0
W tym przypadku nic się nie zmienia i w 2012 roku, tak samo jak wcześniej płaca za nadgodziny wyglądać będzie następująco. Oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatkowo kwota w wysokości 100 procent wynagrodzenia, za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy,
w niedziele i święta (chyba że są zgodne z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy},
w dniu wolnym od pracy udzielonym za pracę w niedzielę lub święto. Pracownik dostanie
50 procent wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż te określone powyżej.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź