Podatek od darowizny 2012

autor: Michał 2012-01-15 02:04:36   
0
Jaki płaci się podatek od darowizny w 2012?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-16 19:08:27   
0
Najważniejsze w darowiznach jest to, że w niektórych przypadkach nie płąci się podatku od nich.
Nie płacą między innymi członkowie najbliższej rodziny czyli małżonkowie, wstępni, zstępni, a także rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha (tzw. grupa zerowa) nie płacą podatku od darowizny. Odbywa się to pod warunkiem zgłoszenia w terminie sześciu miesięcy darowizny do urzędu skarbowego. Nabywca jest zwolniony z konieczności zgłaszania darowizny do US kiedy przekazanie następuje na podstawie umowy notarialnej - aktu notarialnego, oraz
gdy wartość przekazanego majątku od tej samej osoby w czasie 5 la, nie przekracza kwoty 9.637zł.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-09 01:21:39   
0
W przypadku otrzymania darowizny wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której należy obdarowany. Podatek oblicza się od nadwyżki otrzymanej kwoty lub wartości otrzymanych rzeczy ponad kwotę wolną od podatku. Do danej grupy podatkowej zalicza soę :
grupa I małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; do grupa II  zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych
grupa <a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a>III  inni w tym konkubent.
Limit : 9637 zł  jeżeli obdarowany jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej, 7276 zł  jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 4902 zł  jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Do limitu bierze się w każdym roku  pod uwagę ostatnie pięć lat.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-11-26 11:30:30   
0
Podatku nie płaci się jesli zostanie ona zgłoszona do US w ciągu 6-miesięcy, ale pod warunkiem że zostanie ona przekazana na konto obdarowanego
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź