Aneks do umowy zlecenia

autor: Michał 2012-02-05 00:56:12   
0
Jak się powinno poprawnie wypełnić aneks do umowy zlecenie?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-21 23:14:17   
0
Tak aby nie ponieść straty :-)
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-21 23:22:25   
0
Dla umów zlecenia nie ma wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy lub płacy, które polega na wypowiedzeniu przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy lub płacy i zaproponowaniu w ich miejsce nowych. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną podlegającą pod prawo cywilne, i nie ma wypowiedzenia zmieniającego.  Warunki płacy i pracy można zmienić tylko aneksem do umowy zlecenia. trudno jest podać wzór poprawnego wypełnienia aneksu, nie wiedząc czego dokładnie dotyczy ten aneks. Aneks wystawia zazwyczaj zleceniobiorca.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-21 23:34:57   
0
umowę zlecenie można wypowiedzieć : 1 za porozumieniem stron - aneks do umowy zlecenia,   2 wypowiedajac dotychczasową umowę zlecenie i propozycja zawarcia nowej umowy zlecenia na zmienionych warunkach.
Jeżeli zleceniobiorca nie zgadza się na zmianę treści umowy zlecenia, można wypowiedzieć zleceniodawcy umowę  i następnie zaproponować podpisanie tej umowy na warunkach, które mu bardziej odpowiadają. Jednak wypowiadając umowę zlecenie bez ważnego powodu, zleceniobiorca może zostac obciążony kosztami odszkodowania  dla zleceniobiorcy za wyrządzoną szkodę spowodowaną wypowiedzeniem zlecenia.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź