mam 1154 zl  netto               emerytury jestem osoba samoyna czy przysluguje mi

autor: ~technika2 2012-02-10 20:21:02   
0
mam 1154 zl  netto               emerytury jestem osoba samoyna czy przysluguje mi dodatek mieszkaniowy

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-14 00:29:25   
0
Według przepisów dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym jest to kwota 1274,32 złoty. Dane te są aktualne do dnia 1 marca 2012 roku. Dla emerytów dochodem do dodatku mieszkaniowego jest kwota emerytury brutto z decyzji Zus.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-14 00:35:23   
0
Wychodzi mi że emerytura 1154 netto to 1372 złote brutto
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-14 00:50:21   
0
Dochód do dodatków liczy się inaczejdla emerytów i rencist ów jest to kwota brutto
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź