Grupa środków trwałych

autor: ~ 2012-05-12 22:24:01   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-06-22 10:28:22   
0
Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowa klasyfikacja KŚT 2011, powiązana z PKWiU.
1 KŚT - Objaśnienia i skutki w zakresie amortyzacji
2 Wnioski interpretacyjne KŚT do GUS
3 KŚT - interpretacje
4 KŚT - Grupa 0 - Grunty
5 KŚT - Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 
 6 KŚT - Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
7 KŚT - Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne
8 KŚT - Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
9 KŚT - Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
10 KŚT - Grupa 6 - Urządzenia techniczne
11 KŚT - Grupa 7 - Środki transportu
12 KŚT - Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
 <a></a>13 KŚT - Grupa 9 - Inwentarz żywy
14 Wartości niematerialne i prawne - stawki amortyzacji
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-22 10:37:53   
0
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) wyodrębnia na pierwszym szczeblu podział na wymienione wyżej grupy środków trwałych. czyli grunty, budynki i lokale, itd.. Wymienione grupy środków trwałych na drugim szczeblu podziału klasyfikacyjnego dzielą się na podgrupy oznaczone są symbolami dwucyfrowymi, a także z kolei, na rodzaje obiektów, którym nadano symbole trzycyfrowe. 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź