środki trwałe

Środki trwałe – są to przedmioty, które są nabywane na użytek działania podmiotów gospodarczych które charakteryzują się następującymi cechami: może być użytkowany dłużej niż przez okres jednego pełnego roku i ma postać rzeczową. Do środków trwałych zaliczamy na przykład samochody firmowe, sprzęt biurowy, czy inwentarz żywy. Środki trwałe można amortyzować, co ma oddawać fakt tracenia przez nie wartości, w ten sposób można ją doprowadzić do wartości netto.

1. Czy w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może sprzedać wyposażenie i środki trwałe w 2011roku?
2. Sprzedaje środek trwały osobie fizycznej czy muszę wystawić fakturę vat?
3. Klasyfikacja środków trwałych
4. Grupa środków trwałych