system operacyjny

System operacyjny ?? jest to podstawowe oprogramowanie, w oparciu o kt??re dzia??aj? wsp????czesne komputery. Na rynku system??w operacyjnych niepodzielnie kr??luje Microsoft ze swoimi ??okienkami?, zw??aszcza nowo??ci? Windows 7 oraz starym i sprawdzonym systemem Windows XP, kt??ry nadal jest niezwykle popularny. Bezp??atn? alternatyw? dla nich s? systemy open source takie jak Linux, kt??ry nies??usznie uwa??any jest za bardzo skomplikowany i nadaj?cy si? jedynie dla os??b dobrze radz?cych sobie z programowaniem.

1. Jaki system operacyjny wybrać do firmy?