wystawianie faktur

Wystawianie faktur – jest to potwierdzanie zawarcia umowy kupna – sprzedaży pomiędzy nabywającym, a sprzedającym, który jest płatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentują transakcję, określają jej przedmiot, cenę oraz należny podatek VAT, jak również sposób zapłaty, na przykład gotówką, przelewem na konto, albo w formie kompensaty. Sprzedawca będący płatnikiem podatku VAT jest ponad to zobowiązany do przechowywania wystawionych faktur oraz posiadanych faktur zakupowych.

1. Jak mogę wystawić fakturę VAT przez Internet?
2. program do faktur
3. Wysyłanie faktur przez e-mail
4. Termin wystawienia faktury VAT
5. Wystawianie faktur za usługi transportowe w 2013r.