studia

Studia – kto dziś ich nie ma skończonych ? Dzięki olbrzymiemu wręcz zapotrzebowaniu na rynku pracy na osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, jak grzyby po deszczu na przełomie tego i ubiegłego stulecia zaczęły wyrastać prywatne szkoły wyższe, a uczelnie publiczne otwierały coraz więcej kierunków i przyjmowały coraz więcej studentów. Doprowadziło to w konsekwencji do tego, że obecnie większość kierunków ma bardzo niski poziom, a studenci traktowani są nie jak kandydaci do posiadania wiedzy, a jak źródło dochodu.

1. Ile zarabia się po studiach?
2. Jestem studentką. Czy przysługuje mi urlop macierzyński?