obliczenie

1. Jak obliczyć podatek dochodowy 2012 r.?
2. Jak liczyć podatek tonażowy?