zmiana warunków

1. zmiana stanowiska na umowie o pracę