prywatnie

1. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych