szkolenie

1. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi odbyć szkolenie BHP?