przedawniony

1. Przedawniony dług a wpis do krd
2. Jak odzyskać przedawniony dług?
3. Przedawniony dług za telefon