odzyskanie

1. Jak odzyskać przedawniony dług?
2. Jak odzyskać dług?