dziłalność gosp

1. wynajęlam zięciowi nieodpłatnie pomieszczenie na działalność gospodarczą teraz zięć przeni