brak umowy w WSU

1. Czy brak umowy (jest tylko wniosek o zaliczeniu) zobowiązuje do opłaty za studia?