E-learning

E-learning już dawno przestał być ciekawostką zza siedmiu gór i zaczął pełnić rolę realnej konkurencji dla stacjonarnych kursów i szkoleń. Taka forma podnoszenia kwalifikacji może być także śmiało wykorzystywana np. w celu szkolenia naszych pracowników. Zebrane tutaj informacje pozwolą nam dokładniej przyjrzeć się idei e-learningu oraz wszelkim narzędziom służącym jego realizacji. Dowiemy się stąd zatem, czym należy kierować się przy wyborze odpowiedniego szkolenia oraz jak sprawić, aby osiągnęło one spodziewane rezultaty. Zaznajamiając się z zawartymi tutaj informacjami sami bowiem szybko przekonamy się, że taka forma podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników może być nie tylko opłacalna, ale także bardzo często przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Info: brak danych