Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy?

autor: ~ 2011-01-07 22:30:35   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-07 22:51:44   
0
- zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w którym wykazany jest dochód,
-emeryci i renciści odcinki renty, emerytury a w przypadku
otrzymywania dodatkowych świadczeń decyzja ZUS bądź innego organu
przyznanych świadczeń
  - bezrobotni zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy( tak zwanakarta wypłat) a  w przypadku nie pobierania zasiłku
złożenie w obecności pracownika oświadczenia o nieosiąganiu dochodów w okresie trzech ostatanich miesięcy
 -matki samotnie wychowujące dzieci decyzję z MOPS przyznającą
świadczenia oraz oświadczenie o wysokości alimentów
- osoby pełnoletnie uczące się zaświadczenie potwierdzające naukę i
pobieranie, bądź nie pobieranie stypendium  
-osoby korzystające z pomocy MOPS decyzję o świadczeniach
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-07 23:40:00   
0
Najlepiej przejrzyj ustawę o dodatkach mieszkaniowych:
http://www.strona.ops.pl/pdf/akty/miesz/ust.pdf
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-07 23:21:51   
0
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź