Co to jest Karta Praw Podstawowych (KPP)?

autor: ~Dorota 2011-01-18 21:11:02   
0
Co to jest Karta Praw Podstawowych i jakie konsekwencje mogą wynikać z przyjęcia jej przez Polskę?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-09 12:40:43   
0
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest to zbiór podstawowych praw człowieka, który został uchwalony i podpisany 7 grudnia 2000 roku, podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei przez trzy organy Unii Europejskiej: Parlament, Radę Unii Europejskiej a także Komisji Europejskiej, podpisany przez przewodniczących tych organów w trakcie szczytu w Lizbonie w dniu 12 grudnia 2007. tematy zapisane w KPP to między innymi godność człowieka, wolność, równość, prawa obywatelskie.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź