Czy do ewidencji wyposażenia muszę wprowadzać składniki majatku o wartości poniżej 1500zł?

autor: Alex 2011-01-27 20:42:38   
0
Czy do ewidencji wyposażenia muszę wprowadzać składniki majatku o wartości poniżej 1500zł? Jestem na podatkowej księdze przychodów i rozchodów

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-27 21:40:25   
0
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - paragraf 4 ustęp 2 : "Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł." Inaczej sprawa wyglada w wypadku prowadzenia pełnej rachunkowości
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-31 04:43:02   
0
Dzwoniłam do Krajowej Informacji Podatkowej nie trzeba wyposażenia poniżej 1500 wpisywać do ewidencji.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź