ewidencja wyposażenia

1. Czy do ewidencji wyposażenia muszę wprowadzać składniki majatku o wartości poniżej 1500zł?
2. Ewidencja wyposażenia 2012