Kto przyznaje zasiłek pielęgnacyjny?

autor: Michał 2012-01-15 01:57:25   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-15 15:48:27   
0
Zasiłki pielęgnacyjne są przyznawane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w danym mieście, albo też gminie. Oczywiście żeby ubiegać się o taki zasiłek nalezy najpierw złożyć odpowiednie dokumenty, na przykład orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby niepełnosprawnej. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 złote miesięczne, jest wypłacany około 15-20 każdego miesiąca. Waloryzacja kwoty zasiłku przewidziana jest na listopad bierzącego roku.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź