Podatek od umowy o dzieło w 2012

autor: Michał 2012-01-15 02:13:29   
0
Jaki jest podatek od umowy o dzieło w 2012?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-17 13:43:07   
0
W przypadku umów o dzieło oraz umów zlecenia z podatkami jest dokładnie tak samo - objęte są one najniższą stawką podatkową, czyli 18 - procentową, którą płaci osoba zlecająca, albo zkładająca zamówienie na określone dzieło, zaś wykonawca otrzymuje kwotę netto oraz rachunek do umowy, na którym wypisane jest dokładnie ile zostało odprowadzone podatku od kwoty brutto.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-22 18:23:36   
0
Od umowy o dzieło i umowy zlecenia pobierany jest zryczałtowany 18% gdy kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem pracodawcy- zleceniodawcy nie przekracza do 200 złoty włącznie. podatek zryczałtowany 18%. jest potrącany bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.
np.150 zł brutto
150 zł * 18%= 27 zł podatek zryczałtowany
150-27=123 zł netto do wypłaty
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-05 20:39:54   
0
trolllolo
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź