Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

autor: Michał 2012-02-05 01:03:39   
0
Jakie są koszty uzyskania przychodu na umowie zlecenie?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-18 21:39:52   
0
Umowa Zlecenie zawarta z osobą niebędącą pracownikiem pracodawcy nie przekraczająca 200 zł opodatkowana jest ryczałtowo w wysokości 18 % przychodu. W tym przypadku przypadku nie ma kosztów uzyskania przychodów,Podatek jest ryczałtowy 18%  . np. umowa zlecenie na 50 złoty
 
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-18 21:46:44   
0
W przypadku umów zlecenia zleceniobiorców występują  20% koszty uzyskania przychodu.  Koszty 20% wylicza się od  przychodu po obniżeniu go wcześniej o  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe. O ile zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-18 21:54:28   
0
W przypadku studenta, lub  ucznia  przy umowe-zlecenie nie pobiera się składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. KUP  (20%) oblicza się od podstawy brutto np. umowa zlecenie ze studentem na 2000 zł
2000 zł x 20% = 400 zł- obliczenie KUP
2000 zł - 400 zł = 1600 zł.wynagrodzenie brutto pomniejszone o KUP
1600 zł x 18% = 288 zł podatek dochodowy
2000 zł - 288 zł = 1712 zł wynagrodzenie netto
 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź