Ile wynosi emerytura rolnicza?

autor: ~ 2012-04-28 01:29:52   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-06-09 17:19:54   
0
Emerytura rolnicza składa  się z części składkowej i części uzupełniającej. Suma obu części stanowi pełną wysokość  otrzymanego ŚWIADCZENIA. Część składkową ustala się, przyjmując po 1% najniższej emerytury pracowniczej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, w wypadku gdy liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20 lat. .
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź