Składki społeczne

autor: ~ania 2012-06-23 22:13:11   
0
Jakie są aktualne wysokości składek na ubezpieczenie społeczne? Czy składki społeczne są obowiązkowe?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-06-25 18:19:57   
0
składki społeczne od wynagrodzenia z tytułu pracy podobnie jak i zlecenia ( nie dotyczyczy umowy zlecenia na kwotę poniżej 200 zł) potrącane są z wynagrodzenia brutto pracownika( wynagrodzenie netto to ta kwota którą dostaje się na rękę) oraz  płacone są ze środków pracodawcy( również nalicza są od wielkości wynagrodzenia brutto)
tak więc:
ze strony pracownika od wynagrodzenia brutto:
emerytalna 9,76%
rentowa 1,5%
chorobowa 2,45%
Składka na ubez.zdrowotne wynosi 9% i nie jest zalicza do kategorii składek społecznych.
ze strony pracodawcy od  wielkości wynagrodzenia brutto:
emerytalna 9,76% (takiej samej jak pracownika)
rentowa  6,50%
wypadkowa 1,93% ( wielkość tej składki może się nieznacznie różnić uzależnione jest to od liczby zatrudnionych przez pracodawcę)
Fundusz Pracy 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wymiaru, czyli wynagrodzenia brutto.
Mam nadzieję że pomogłam :-)
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 18:19:48   
0
Podstawę wymiaru składek na  ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych czyli tzw. uczniów stanowi faktyczne I rok nauki - 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do 31 sierpnia 2012 kwota 145,84 zł
II rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do 31 sierpnia 2012 kwota 182,30 zł
III rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do 31 sierpnia 2012 kwota 218,77 zł
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 19:00:39   
0
Składki na ubezpieczenie społeczne sa zawsze obowiązkowe.
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych przedsiębiorców i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń wynosi ona od 0,67% do 3,86%.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź