Wniosek o wpisanie do rejestru dłużników

autor: ~ 2012-12-19 12:33:14   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-12-27 20:37:32   
0
Wpis do rejestru dłużników może nastąpić z urzędu  - art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub na wniosek wierzyciela  - art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wierzyciel który chce zgłosić wniosek o wpisanie do rejestru dłużników musi  posiadać tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi ale tylko osobie fizycznej, w stosunku do przedsiebiorców zgłoszenie do rejestru dłuzników następuje z urzędu. Ponadto aby starać się o  wpis dłużnik musi  w terminie 30 dni od daty wezwania do zapłaty nie zapłacić długu 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź