rejestr dłużników

1. Wniosek o wpisanie do rejestru dłużników
2. Wpisanie do rejestru dłużników