zleceniobiorcy

1. Czy ekwiwalent i odzież robocza dla zleceniobiorcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? ubranie zawiera logo firmy.