opóźnienie

1. Wypłaciłam pracownikom wynagrodzenie za pracę z opóźnieniem, wypłacił również odsetki za zwłokę. Czy powinnam opodatkować odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia ?