zawieszenie działalności gospodarczej

1. Czy w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może sprzedać wyposażenie i środki trwałe w 2011roku?