wyposażenie

1. Czy w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może sprzedać wyposażenie i środki trwałe w 2011roku?
2. Ewidencja wyposażenia 2012