wypowiedzenie umowy a ciąża

1. Czy mogę zostać zwolniona z pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy gdy jestem w ciąży?