ulga

1. Czy wspólne rozliczanie się z dzieckiem w PITie, jako samotnie wychowujący rodzic, pozbawia mnie prawa do tej ulgi na dzieci w 2011?
2. Ulga na zapomogi dla pracowników
3. Ulga dla honorowych krwiodawców w PIT
4. Rozliczanie ulgi internetowej w 2014