Rozliczanie ulgi internetowej w 2014

autor: ~ 2014-03-18 07:31:39   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2014-03-23 20:42:28   
0
Limit odliczenia ulgi się nie zmienił jest to
760 złoty. Zgodnie z art. 26 ust. 6 lit. h ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych: odliczenie od dochodu wydatków poniesionych z
tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w
roku podatkowym kwoty 760 zł, przysługuje podatnikowi wyłącznie w
kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie
poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Wynika z tego iż jeśli w rozliczeniu pit za rok 2011 i 2012 odliczało się ulgę za internet w rozliczeniu za rok 2013 nie można już odliczać ulgi za internet.
dodaj komentarz


autor: gość 2014-03-23 20:51:05   
0
Od 1 stycznia 2013 roku odliczenia ulgi internetowej można dokonać wyłącznie w
kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem iż w
okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tej ulgi.

Tak więc podatnik, który z ulgi na internet po raz pierwszy skorzystał w zeznaniu podatkowym za 2012 r., może skorzystać z tego
odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli wydatki z tytułu  internetu są ponoszone wspólnie z  małżonkiem co wynika z dokumentów ( na fakturze za internet są oboje wymienieni) każdemu z małżonków przysługuje
ulga z odrębnym limitem odliczeń- po 760
złotych.
dodaj komentarz


autor: gość 2014-03-23 20:52:05   
0
Ulga nie obejmuje wydatków na założenie internetu, związanych z instalacją, zapłatą aktywacyjną, kupnem modemu lub routera itp.
dodaj komentarz


autor: gość 2014-03-23 21:02:31   
0
Prawo odliczenia ulgi internetowej przysługuje osobom posiadającym dowody poniesienia
wydatków na internet, z których wynikać będą dane identyfikujące
kupującego czyli odbiorcę usługi i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej
usługi oraz kwotę zapłaty. Odliczeniu podlega kwota
faktycznie wydana, a nie ryczałtowa wartość 760 zł rocznie.
Można modyfikować umowę ze sprzedawcą usługi
dostępu do internetu i dokonać zmiany jej strony. Wówczas umowa zawarta będzie z
innym członkiem rodziny, który dotychczas nie rozliczał ulgi. Pod warunkiem jednak że w latach 2011 i 2012 faktury nie
były wystawiane na oboje małżonków i oboje w deklaracji PIT składanej
wspólnie nie odliczali pewnej kwoty od dochodów każdego z małżonków.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź