współczynnik

1. Współczynnik przyrostu naturalnego
2. Współczynnik ekwiwalentu za urlop 2012