rozliczanie

1. Rozliczanie rzeczywistego czasu pracy i nieobecności pracowników
2. Rozliczanie ulgi internetowej w 2014