wynagrodzenie netto na umowie o prace

1. pytanie o umowę o prace