wzór na wyliczenie zasiłku chorobowego za każdy dzień (do ręki)

autor: ~AZ 2011-08-19 12:21:33   
0
Witam
Mam prośbę o pomoc w rozwikłaniu. Chciałbym się zorientować czy ZUS nie zaniżył mi wypłaconego zasiłku chorobowego, bo znajoma uważa że to powszechne i sam mam pewne wątpliwości. Proszę o podpowiedź jaki jest wzór na wyliczenie kwoty zasiłku za każdy dzień zwolnienia po ustaniu stosunku pracy.Pracowałem od 4 listopada 2009 do 9 stycznia 2010 (tu kończy się okres wypowiedzenia umowy o pracę). Zwolnienie było od 9 stycznia do 6 czerwca 2010 (wcześniej nie miałem żadnego zwolnienia) czyli zasiłek z ZUS od 10 stycznia do6 czerwca 2010 (148 dni). Rozumiem że jedynym w pełni przepracowany miesiącem jest grudzień i tylko od niego liczy się podstawę zasiłku. Tak?. Wcześniej niepracowałem 12 miesięcy wstecz bo studiowałem. Dane na PITcie za okres 01 01 2010– 10 02 2010 (do 10 02 bo 10 była wypłata za styczeń) czyli obejmującym wynagrodzenie za ów grudzień oraz 9 dni stycznia w tym jeden na zwolnieniu wyglądają tak: Przychód 2048,59 zł, koszty uzyskania przychodu 222,50 zł,dochód 1826,09, zaliczka pobrana przez płatnika 77 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 275,76 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 109,53 zł. Dodam że wynagrodzenie było wg umowy stałe za każdy miesiąc (1620 zł brutto). Zagrudzień wypłatę otrzymałem w kwocie (na konto) 1 215,13 zł a za styczeń 393,69zł. Ile powinienem zatem dostać do ręki za każdy dzień pobytu na zasiłku chorobowym (jeśli to pomnożę przez 148 dni to rozumiem że wyjdzie ta kwota jaka łącznie powinna wpłynąć z ZUS na konto??
Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź
Pozdrawiam
AZ

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-22 23:05:42   
0
ZUS wypłacając zasiłek chorobowy  w tym przypadku po ustaniu zatrudnienia, stosuje ograniczenie kwoty podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Po ustaniu zatrudnienia nie są już brane pod uwagę wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał w trakcie pracy, tylko kwota wynagrodzenia przeciętnego. Powyższe zgodne jest z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw nr 31 z 2005 poz. 267z późn. zm.), ”Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100 % przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.”
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź