podatek dochodowy

Podatek dochodowy – jest to świadczenie na rzecz skarbu państwa, do którego zobowiązane są prawnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, które osiągają zyski działając na terenie tego państwa i są w nim zarejestrowane. Podatek ten jest ściśle uzależniony od osiągniętego dochodu i można go obniżyć poprzez stosowanie różnego rodzaju odliczeń. W Polsce osoby fizyczne mogą przeznaczyć 1 procent płaconego przez siebie podatku na rzecz dowolnej organizacji, która posiada specjalny status organizacji pożytku publicznego.