Kiedy należy przeprowadzić spis z natury dla podatku Vat?

autor: Alex 2011-02-02 20:42:37   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-02 20:56:30   
1
 
Spis z natury dla podatku Vat służy naliczeniu podatku VAT od remanentu likwidacyjnego. Sporządza się w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, zaprzestania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT,  nie wykonywania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu VAT co najmniej przez 10 miesięcy. Do niewykonywania czynności przez okres 10 miesięcy nie zalicza się okresu oficjalnego zawieszenia działalności gospodarczej( zgłoszonego na druku EDG-1 w urzędzie gminy/miasta) i nie sporządza  spisu z natury  dla VAT .
dodaj komentarz


autor: Alex 2011-02-02 21:44:25   
0
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź