Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego

autor: ~ 2012-05-12 22:27:32   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-13 22:23:35   
0
 Podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ptrzedsiebiorcy wynosi od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku:
2.828,31 zł podstawa * 9% =254,55 zł
254,55 zł * 7,75%( odliczenie od podatku)= 254,55zł
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-13 22:04:21   
0
Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym   to kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2009 r.= 520 zł).
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-13 21:55:46   
0
Składka na  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. wynosi miesięcznie najmniej 329,77 zł.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-08 01:53:45   
0
W pierwszym poście jest błąd
 2.828,31 zł * 9% = 254,55 zł
 2.828,31 zł * 7,75% = 219,19 zł.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź