wypowiedzenie

Wypowiedzenie – jest to rozwiązanie stosunku pracy, które w formie pisemnej może zgodnie z polskim prawem złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. W przypadku gdy umowę rozwiązuje pracodawca, pracownik może odwołać się do sądu pracy, jeżeli zaś pracownik pracuje na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, musi także w takim przypadku zostać podany powód rozwiązania. Wypowiedzenie następuje z okresem wypowiedzenia, którego długość zależna jest od stażu pracownika w danej firmie i od rodzaju umowy.