umowa o pracę

Umowa o pracę – polega na dobrowolnym oświadczeniu pracodawcy oraz pracownika, że wchodzą oni w stosunek pracy. Umowa o pracę powinna zostać spisana, a jej kopie dostarczone stronom podpisującym się pod nią i powinna zawierać takie informacje jak na przykład określenie rodzaju pracy, a także jego czasu, ustalenie miejsca, w jakim praca będzie wykonywana i wynagrodzenia, jakie będzie należne za wykonywanie tej pracy miesięcznie. Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, czyli dyscyplinarnie.

1. Jaka jest długość okresu wypowiedzenia?
2. zmiana stanowiska na umowie o pracę
3. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
4. Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym
5. Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem
6. pytanie o umowę o prace