urząd skarbowy

Urząd skarbowy – to instytucja podlegająca Ministerstwu Finansów, która zajmuje się kontrolą nad odprowadzaniem należnych podatków do skarbu państwa przez różne instytucje, firmy oraz osoby fizyczne. Ma także uprawnienia pozwalające mu na przeprowadzanie kontroli skarbowych oraz na występowanie jako oskarżyciel w przypadkach przestępstw oraz wykroczeń skarbowych. Urząd skarbowy zajmuje się także wydawaniem zaświadczeń podatnikom, na przykład o niezaleganiu z podatkami.