świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który jest wydawany każdemu pracownikowi po tym, jak kończy on swoje zatrudnienie w danej firmie. Jest on często wymagany podczas procesu rekrutacji na różne stanowiska, ponieważ podaje wiele różnych informacji na temat osoby aplikującej, między innymi na jakim stanowisko ona pracowała, od kiedy do kiedy, w jakim wymiarze czasu byłą zatrudniona i jak wyglądała jej ścieżka kariery w firmie, czy awansowała, czy też zajmowała ona wciąż to samo stanowisko.